Chuyển đổi số ngành bảo hiểm để giải quyết các quy trình tiện lợi

Chuyển đổi số ngành bảo hiểm để giải quyết các quy trình tiện lợi

Bảo hiểm Tài Chính

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đang tích cực, nỗ lực triển khai quy trình chuyển đổi số ngành bảo hiểm để ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động của ngành. Theo đó, lấy người dân, người lao động, người sử dụng lao động làm trung tâm để tăng cường các giải pháp phục vụ, hỗ trợ những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp một cách nhanh chóng.

Với sự bùng nổ của công nghệ 4.0 cùng với tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Ngành Bảo hiểm xã hội quyết tâm tập trung vào đầu tư chuyển đổi số, nhằm giúp người dùng có thể chi trả quyền lợi bảo hiểm một cách nhanh chóng mà không cần đến giấy tờ trực tiếp. Theo đó, chiều ngày 13/7/2021, BHXH Việt Nam đã tổ chức buổi hội nghị ở Hà Nội, để thảo luận về quy trình chuyển đổi số ngành bảo hiểm.

Đã chuẩn bị sẵn nền tảng cho chuyển đổi số

Tại hội nghị, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) Lê Nguyên Bồng đã báo cáo tình hình triển khai một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về bảo hiểm và triển khai nâng cấp dịch vụ, tiện ích ứng dụng “VssID – Bảo hiểm xã hội số”. Về công tác xây dựng CSDL quốc gia về bảo hiểm, BHXH Việt Nam đã rà soát; chuẩn hóa các CSDL chuyên ngành của ngành để cung cấp cho CSDL quốc gia về bảo hiểm. Đẩy mạnh công tác phối hợp với các bộ, ngành liên quan để đồng bộ, hoàn thiện CSDL.

Đã chuẩn bị sẵn nền tảng cho chuyển đổi số

Triển khai rà soát thông tin, nâng cấp ứng dụng VssID

Đến nay, BHXH Việt Nam đã thực hiện việc rà soát; đối chiếu hàng triệu thông tin cá nhân từ CSDL quốc gia về dân cư. Ngày 28/5/2021, BHXH Việt Nam đã chính thức triển khai việc xác thực thông tin công dân từ CSDL quốc gia về dân cư khi công dân đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) BHXH Việt Nam và trên ứng dụng VssID,…

Về việc triển khai nâng cấp dịch vụ, tiện ích trên ứng dụng VssID. Từ khi ra mắt đến nay, ứng dụng đã không ngừng được cải tiến, nâng cấp. Hiện ứng dụng có nhiều tính năng, tiện ích phục vụ linh hoạt các nhu cầu thông tin thiết yếu của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN như: Cung cấp các thông tin về thẻ BHYT, quá trình tham gia BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN), BHYT. Thông tin hưởng các chế độ một lần (ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN). Sổ khám chữa bệnh (KCB) cung cấp lịch sử KCB BHYT của người tham gia,…

Hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Hiện nay, ngành BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc cung cấp 100% DVCTT mức độ 4 của ngành, tích hợp trên Cổng DVC quốc gia. DVCTT của BHXH Việt Nam đang được cung cấp qua dịch vụ bưu chính công ích (VNPOST), DVCTT thanh toán cung cấp qua các ngân hàng (đã có 5 DVCTT của ngành đã được cung cấp trên ứng dụng VssID),…

Phát biểu tại hội nghị, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đánh giá, những năm qua, việc ứng dụng CNTT của ngành BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, có hướng đi đúng, đặt nền tảng quan trọng, vững chắc cho việc chuyển đổi số của ngành, góp phần vào thực hiện mục tiêu chuyển đổi số của quốc gia. CSDL của ngành BHXH ngày càng hoàn thiện, đồng bộ; sẵn sàng liên thông với CSDL quốc gia và các bộ, ngành, địa phương. Các phần mềm, ứng dụng của ngành không ngừng được nâng cấp, cải tiến, kết nối, liên thông. Mang lại nhiều lợi ích cho người tham gia. Thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Đẩy mạnh chuyển đổi số để ngành không lụi tàn

Triển khai công tác chuyển đổi số, mục tiêu của ngành BHXH là nhanh chóng hoàn thiện CSDL quốc gia về bảo hiểm để có dữ liệu nguồn đẩy mạnh thực hiện các tiện ích, DVCTT trên ứng dụng VssID. Triển khai trí tuệ nhân tạo trong quản lý và phục vụ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Đẩy mạnh chuyển đổi số để ngành không lụi tàn

Kế hoạch triển khai trong thời gian tới

Về kế hoạch triển khai trong thời gian tới, BHXH Việt Nam xác định, nâng cao công tác phục vụ, hỗ trợ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngày càng tốt hơn qua việc chuyển đổi số với các mục tiêu, dự kiến như: Tiếp tục tái cấu trúc lại thủ tục hành chính và DVCTT phù hợp với xu thế chuyển đổi số và tình hình CSDL của ngành, triển khai 100% DVCTT trên ứng dụng VssID, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên ứng dụng và Cổng DVCTT của ngành, số hoá đầy đủ kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tiếp tục mở rộng danh mục dữ liệu mở để phát triển Chính phủ số tiếp tục hoàn thiện Cổng DVCTT theo kiến trúc chính phủ điện tử mới,…

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhận định, qua những đánh giá của các tổ chức trong và ngoài nước, có thể nói ngành BHXH Việt Nam là một trong những đơn vị đi đầu trong ứng dụng CNTT vào quản lý, thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, nếu chủ quan, không bước tiếp, bước nhanh, ngành sẽ tụt lùi. Nhất là trong xu thế, yêu cầu chuyển đổi số mạnh mẽ của các bộ, ngành và toàn xã hội hiện nay.

Chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng

Theo ông Nguyễn Thế Mạnh, chuyển đổi số là một nhiệm vụ rất quan trọng của ngành BHXH Việt Nam và những nhiệm vụ, mục tiêu trong thời gian tới mà ngành đang đặt ra là rất lớn. Để thực hiện tốt công tác này, tổng giám đốc yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, bổ sung, cụ thể hóa nhiệm vụ của từng đơn vị trong công tác chuyển đổi số của ngành để góp ý cụ thể hơn vào kế hoạch, hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, hoàn thiện các phần mềm, ứng dụng, dữ liệu để kết nối, liên thông. Tăng cường phối hợp với các bộ, ngành huy động sự vào cuộc; hỗ trợ trong các vấn đề liên quan.

Cần hoàn thiện các dự án CNTT

Song song đó, các dự án CNTT cần nhanh chóng hoàn thiện, xử lý dứt điểm các tồn tại. Bởi trong chuyển đổi số nền tảng cơ sở hạ tầng kỹ thuật là vô cùng quan trọng; để duy trì sự ổn định, thông suốt. Bên cạnh đó, các đơn vị BHXH cũng cần đặc biệt quan tâm đến việc bảo mật. An toàn thông tin khi CSDL của ngành ngày càng lớn; và có tính thiết yếu với mỗi người dân, người lao động.

Người đứng đầu ngành BHXH cũng lưu ý, công cuộc chuyển đổi số của ngành có khối lượng công việc rất lớn nên cần có lộ trình, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Lấy người dân, người lao động, người sử dụng lao động làm trung tâm. Bên cạnh việc chuyển đổi số của toàn ngành thì mỗi đơn vị; cán bộ trong ngành cũng cần có sự chuyển đổi để phù hợp. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tìm hiểu ứng dụng VssID của BHXH

Cần hoàn thiện các dự án CNTT để chuyển đổi số

Ứng dụng VssID sử dụng tài khoản (tên) đăng nhập là mã số BHXH. Mỗi cá nhân chỉ có một mã số BHXH duy nhất. Vì vậy, người dùng chỉ có một tài khoản (tên) đăng nhập duy nhất ứng; với mã số Bảo hiểm xã hội của mình để sử dụng ứng dụng. Bên cạnh đó, ứng dụng VssID chỉ cho phép đăng nhập một tài khoản trên một thiết bị ở cùng một thời điểm.

Khi đăng nhập tài khoản vào thiết bị thứ hai, ứng dụng sẽ có cảnh báo. Nếu người dùng lựa chọn tiếp tục đăng nhập ở thiết bị thứ hai, ứng dụng sẽ yêu cầu nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại của người dùng đã đăng ký trước đó. Đồng thời tài khoản này sẽ bị thoát khỏi ứng dụng trên thiết bị thứ nhất; để tránh việc sử dựng một BHYT cùng lúc tại nhiều địa điểm khác nhau.

Trường hợp người dùng bị mất điện thoại, nhằm bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu cá nhân trên ứng dụng, người dùng cần phải đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam (https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn) để thực hiện ngay việc đổi mật khẩu hoặc liên hệ với cơ quan BHXH để được hỗ trợ. Nếu quên mật khẩu, người dùng có thể lựa chọn chức năng “Quên mật khẩu” trên ứng dụng. Hoặc trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam (https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn); điền các thông tin theo yêu cầu để lấy lại mật khẩu.

Tags: , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *