những loại cổ phiếu cần biết

Hiểu chính xác về cổ phiếu và những loại cổ phiếu cần biết

Chứng Khoán Cổ phiếu

Nếu như các bạn đang tìm kiếm cho mình một kênh đầu tư mang tiềm năng lớn thì cổ phiếu là kênh đầu tư mà bạn không nên bỏ qua. Đây cũng được xem là một loại tài sản đặc biệt mà có `rất nhiều người muốn sở hữu. Trước khi tham gia vào thị trường mua bán cổ phiếu, trước hết nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ càng cổ phiếu là gì để có kiến thức gia nhập thị trường này. Cổ phiếu là một kênh đầu tư chứng khoán có tính linh hoạt. Với thị trường rộng lớn và đa dạng nên việc mua bán cổ phiếu diễn ra vô cùng dễ dàng và thuận lợi, nhanh chóng. Cổ phiếu có khả năng đem lại lợi nhuận cao trong dài hạn nếu như bạn lựa chọn được một doanh nghiệp có tiềm năng, càng sở hữu nhiều cổ phiếu thì khả năng sinh lời của bạn càng cao.

Khái niệm cổ phiếu

Khái niệm cổ phiếu

Chứng khoán là khái niệm được dùng khi đề cập đến các sản phẩm tài chính xác nhận sở hữu hợp pháp đối với tài sản hoặc phần vốn của công ty hay tổ chức đã phát hành. Khái niệm chứng khoán bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ, chứng quyền…

Trong đó, cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu cổ phần của tổ chức phát hành. Người nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông của công ty phát hành. Tại thị trường chứng khoán Việt Nam; một cổ phiếu sẽ đại diện cho 10,000 đồng vốn điều lệ tại doanh nghiệp. Chẳng hạn, doanh nghiệp cổ phần có số vốn điều lệ là 10 tỷ đồng thì số cổ phần đại diện cho việc sở hữu doanh nghiệp tương ứng là 1 triệu cổ phiếu. Trong đó, mỗi cổ phiếu đại diện cho 10 nghìn vốn điều lệ.

Khái niệm cổ phiếu được hiểu đơn giản như sau: Cổ phiếu là giấy chứng nhận quyền sở hữu của những người nắm giữ nó trong doanh nghiệp. Đó cũng là một loại tài sản có mức độ sinh lời phụ thuộc vào khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

Phân loại cổ phiếu

Phân loại cổ phiếu

Có hai loại cổ phiếu là cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi. Người nắm giữ cổ phiếu thường (cổ phiếu phổ thông) có quyền dự họp đại hội cổ đông; cũng như có quyền biểu quyết những vấn đề lớn của công ty. Còn với cổ phiếu ưu đãi, tùy vào loại hình ưu đãi mà người nắm giữ sẽ; hoặc được hưởng một số đặc quyền hơn. Hoặc bị hạn chế một số quyền so với cổ đông phổ thông. Có ba loại cổ phiếu ưu đãi phổ biến:

  • Cổ phiếu ưu đãi cổ tức: được trả cổ tức cao hơn người nắm cổ phiếu phổ thông. Nhưng bị loại trừ quyền biểu quyết, dự họp đại hội cổ đông. Hay đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
  • Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại: người nắm giữ cổ phiếu này được công ty hoàn lại vốn góp; bất cứ khi nào theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được thoả thuận trước. Nhưng người nắm cổ phiếu này cũng bị loại trừ quyền biểu quyết; dự họp đại hội cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
  • Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: là cổ phiếu có số phiếu biểu quyết nhiều hơn; so với cổ phiếu phổ thông.
  • Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết có các quyền khác như cổ đông phổ thông. Bao gồm quyền biểu quyết, dự họp đại hội cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Nhưng không được chuyển nhượng cổ phiếu đó cho người khác.
Tags: , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *