Khi mua trái phiếu doanh nghiệp các nhà đầu nên cân nhắc cẩn thận 

Khi mua trái phiếu doanh nghiệp các nhà đầu nên cân nhắc cẩn thận 

Chứng Khoán Trái phiếu

Trái phiếu giống như được hiểu như đó là một nghĩa vụ nợ. Nhiều nhà đầu tư mua trái phiếu cho công ty vay tiền phát hành trái phiếu. Khi đó công ty sẽ làm cho một hợp pháp cam kết trả lãi gốc. Trong hầu hết các trường hợp, để trả lại tiền gốc khi trái phiếu doanh nghiệp đến hạn, hoặc khi đáo hạn. Mối quan hệ sẽ hữu ích nếu so sánh chúng với cổ phiếu. Cũng như khi bạn mua một cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông. Bạn sẽ được sở hữu vốn chủ sở hữu trong công ty. Và  cũng sẽ nhận được bất kỳ khoản cổ tức nào do công ty kê khai và thanh toán.

Khi bạn đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, bạn sẽ không sở hữu vốn chủ sở hữu trong công ty. Mà bạn chỉ nhận được tiền lãi và tiền gốc trên trái phiếu. Bất kể lợi nhuận của công ty khi giá cổ phiếu của nó tăng cao như thế nào. Nếu công ty điều hành gặp nhiều khó khăn về tài chính. Công ty đó vẫn có nghĩa vụ pháp lý thanh toán lãi và gốc đúng hạn. Công ty không có nghĩa vụ tương tự hay phải trả cổ tức cho các cổ đông. Trong trường hợp công ty bân hành trái phiếu đó bị phá sản. Những nhà đầu tư trái phiếu được quyền ưu tiên đối với các cổ đông trong các yêu sách về tài sản của công ty.

Tại sao nên cân nhắc khi mua trái phiếu doanh nghiệp?

Theo thông tin từ Bộ Tài Chính, nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý không mua trái phiếu thông qua chào mời của các tổ chức cung cấp dịch vụ như công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại khi chưa tìm hiểu kỹ về tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành.

Trên thị trường tổ chức tín dụng là nhà phát hành trái phiếu lớn nhất

Thông tin về tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021. Vụ Tài chính ngân hàng (Bộ Tài chính) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021. Khối lượng phát hành TPDN riêng lẻ là 168,702 tỷ đồng; tăng 3.2% so với cùng kỳ năm 2020. Khối lượng phát hành ra công chúng là 15,375 tỷ đồng. Tương đương 50.3% khối lượng phát hành của năm 2020. Chiếm 8.3% tổng khối lượng TPDN phát hành cho thấy bước đầu. Có sự dịch chuyển từ phát hành riêng lẻ sang phát hành ra công chúng, đây là tín hiệu tốt trên thị trường TPDN.

Trên thị trường tổ chức tín dụng là nhà phát hành trái phiếu lớn nhất

Bên cạnh đó, tổ chức tín dụng (TCTD) là nhà phát hành lớn nhất, chiếm 40.2% tổng khối lượng phát hành. Khối lượng trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản giảm 55.5% so với cùng kỳ năm 2020; chiếm 13.2% tổng khối lượng phát hành. Lãi suất phát hành bình quân 6 tháng đầu năm 2021 là 7.9%/năm, giảm 1.6%/năm so với cùng kỳ năm 2020 (9.5%/năm).

Thị trường trái phiếu năm nay sức nóng sẽ giảm hơn so với năm 2020

Ngoài ra công ty chứng khoán là nhà đầu tư chính trên thị trường sơ cấp. Chiếm 44.4% tổng khối lượng phát hành. TCTD chiếm 25% tổng khối lượng phát hành. Tỷ trọng nhà đầu tư cá nhân là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Mua TPDN riêng lẻ trên thị trường sơ cấp chiếm 5.7% khối lượng phát hành. Giảm mạnh so với tỷ trọng nhà đầu tư cá nhân năm 2020 (là 12.68%).

Nhận định về thị trường trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 20201. Ông Nguyễn Hoàng Dương – Vụ Phó Vụ Tài chính ngân hàng cho biết. Cùng với xu hướng dịch chuyển vốn huy động từ kênh tín dụng ngân hàng sang kênh phát hành trái phiếu. Trên thị trường TPDN vẫn còn những rủi ro tiềm ẩn cho bản thân doanh nghiệp, nhà đầu tư và thị trường. Cụ thể, về phía doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Doanh nghiệp huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu theo nguyên tắc tự vay, tự trả. Tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và khả năng trả nợ.

Tuy nhiên, trường hợp doanh nghiệp phát hành khối lượng lớn trái phiếu, lãi suất cao. Nhưng sử dụng vốn không hiệu quả hoặc tình hình sản xuất kinh doanh gặp khó khăn. Hoặc lĩnh vực mà doanh nghiệp hoạt động gặp khó khăn, dẫn đến việc doanh nghiệp không hoàn trả được gốc. Và lãi trái phiếu cho nhà đầu tư sẽ gây bất ổn cho thị trường trái phiếu nói riêng và thị trường tài chính nói chung.

Thị trường trái phiếu năm nay sức nóng sẽ giảm hơn so với năm 2020

Lượng trái phiếu phát hành riêng lẻ vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu

Về phía nhà đầu tư mua trái phiếu, pháp luật đã quy định nhà đầu tư tự đánh giá rủi ro và tự chịu trách nhiệm về việc mua TPDN riêng lẻ. Theo đó, pháp luật quy định chỉ nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là đối tượng được mua. Và giao dịch TPDN riêng lẻ để bảo vệ các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ, không có kinh nghiệm, khả năng phân tích, đánh giá các rủi ro khi mua TPDN phát hành riêng lẻ.

Nhà đầu tư có thể vi phạm quy định của pháp luật nếu cơ quan quản lý nhà nước phát hiện được các hành vi “lách” quy định để trở thành nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Có hiện tượng tổ chức cung cấp dịch vụ (công ty chứng khoán, NHTM). Chào mời, phân phối TPDN không đúng đối tượng cho nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Các trường hợp này sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Bộ Tài chính, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước sẽ tăng cường kiểm tra việc cung cấp dịch vụ về TPDN của các tổ chức cung cấp dịch vụ để xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm.

Bộ Tài chính khuyến cáo cần thận trọng khi đầu tư trái phiếu

Để hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư mua trái phiếu, Bộ Tài chính lưu ý nhà đầu tư mua trái phiếu phải thận trọng đánh giá kỹ về các rủi ro trước khi quyết định mua trái phiếu. Bộ Tài chính khuyến nghị nhà đầu tư cần hết sức lưu ý là lãi suất cao sẽ đi kèm với rủi ro cao, do đó phải hết sức thận trọng đánh giá kỹ về các rủi ro trước khi quyết định mua trái phiếu.

Bộ Tài chính khuyến cáo cần thận trọng khi đầu tư trái phiếu

Lời khuyên dành cho các nhà đầu tư

Mặt khác, nhà đầu tư cần yêu cầu doanh nghiệp phát hành trái phiếu, các tổ chức môi giới; phải cung cấp đầy đủ các thông tin. Trong đó bao gồm: trái phiếu do doanh nghiệp nào phát hành, mục đích phát hành. Có tài sản đảm bảo hay không có tài sản đảm bảo. Cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với trái phiếu. Kỳ hạn phát hành và phương thức trả nợ gốc, lãi. Tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành. Quy trình, hồ sơ về xác định nhà đâu tư chứng khoán chuyên nghiệp đối với các nhà đầu tư cá nhân theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, nhà đầu tư đặc biệt lưu ý không mua trái phiếu thông qua chào mời của các tổ chức cung cấp dịch vụ như công ty chứng khoán. Ngân hàng thương mại (NHTM) khi chưa tìm hiểu kỹ về tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành và các điều kiện, điều khoản của trái phiếu.

Kết luận

Nhà đầu tư trái phiếu cũng cần lưu ý việc các tổ chức cung cấp dịch vụ (công ty chứng khoán, NHTM). Phân phối TPDN không có nghĩa là các tổ chức này đảm bảo an toàn cho việc đầu tư vào TPDN. Các tổ chức này chỉ là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Hưởng phí dịch vụ từ doanh nghiệp phát hành. Hơn nữa họ không chịu trách nhiệm về việc doanh nghiệp có hoàn trả được gốc. Lãi trái phiếu khi đến hạn hay không. Rủi ro của trái phiếu vẫn là rủi ro của doanh nghiệp phát hành.

Tags: , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *