Trái phiếu doanh nghiệp và những đặc điểm xoay quanh nó

Trái phiếu doanh nghiệp và những đặc điểm xoay quanh nó

Chứng Khoán Trái phiếu

Trái phiếu vốn được xem là một loại giấy chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người đang sở hữu trái phiếu, trong một khoảng thời gian nhất định và với một khoản lãi được quy định. Chủ thể để phát hành trái phiếu được hiểu là đa dạng các đối tượng. Đó có thể là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn; doanh nghiệp, Bộ Tài chính, ngân hàng chính sách của nhà nước hoặc các tổ chức tài chính, tín dụng. Và họ thuộc đối tượng được Chính phủ bảo lãnh.

Người mua trái phiếu là cá nhân, doanh nghiệp hoặc có thể là Chính phủ. Trong đó, tên của người mua trái phiếu được ghi trên trái phiếu hoặc không ghi. Nhà phát hành phải có nghĩa vụ thanh toán theo các cam kết nợ được quy định trong hợp đồng vay. Trái phiếu doanh nghiệp là một loại hình của trái phiếu. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về loại trái phiếu này nhé.

Định nghĩa về trái phiếu doanh nghiệp

Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 163/2018/NĐ-CP, trái phiếu doanh nghiệp là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi và các nghĩa vụ khác (nếu có) của doanh nghiệp đối với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu.

Định nghĩa về trái phiếu doanh nghiệp

Trong đó, doanh nghiệp phát hành trái phiếu là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam (căn cứ khoản 1 Điều 2 Nghị định 163). Về đối tượng được mua trái phiếu, Điều 8 Nghị định này cho phép cả các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài đều được tham gia mua trái phiếu để đầu tư. Đồng thời, khi tham gia đầu tư trái phiếu, nhà đầu tư phải tự đánh giá mức độ rủi ro, hạn chế về giao dịch trái phiếu được đầu tư và tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

Những đặc điểm nổi bật của về trái phiếu doanh nghiệp

Căn cứ Điều 6 Nghị định 163 năm 2018, trái phiếu doanh nghiệp có một số đặc điểm như sau: Kỳ hạn trái phiếu là do doanh nghiệp phát hành quyết định đối với từng đợt phát hành căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn của doanh nghiệp và tình hình thị trường. Khối lượng phát hành là do doanh nghiệp phát hành quyết định đối với từng đợt căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn. Và khả năng huy động của thị trường trong từng thời kỳ.

Việc thanh toán trái phiếu và phát hành đồng tiền

Đối với trái phiếu phát hành tại thị trường trong nước, đồng tiền phát hành là đồng Việt Nam; Đối với trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế, đồng tiền phát hành thực hiện theo quy định tại thị trường phát hành; Đồng tiền sử dụng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu cùng loại với đồng tiền phát hành.

Trái phiếu có những mệnh giá nào?

Trái phiếu phát hành tại thị trường trong nước. Mệnh giá là 100.000 (một trăm nghìn) đồng Việt Nam hoặc bội số của 100.000 (một trăm nghìn) đồng Việt Nam. Mệnh giá của trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế thực hiện theo quy định tại thị trường phát hành.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức nào?

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử; Doanh nghiệp phát hành quyết định cụ thể hình thức trái phiếu đối với mỗi đợt phát hành theo quy định tại thị trường phát hành.

Định nghĩa về lãi suất danh nghĩa trái phiếu

Lãi suất danh nghĩa trái phiếu có thể xác định theo một trong các phương thức; lãi suất cố định cho cả kỳ hạn trái phiếu; lãi suất thả nổi; hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi;

Định nghĩa về lãi suất danh nghĩa trái phiếu

Trường hợp lãi suất danh nghĩa là lãi suất thả nổi. Doanh nghiệp phát hành phải nêu cụ thể cơ sở tham chiếu để xác định lãi suất danh nghĩa tại phương án phát hành. Và công bố thông tin cho nhà đầu tư mua trái phiếu về cơ sở tham chiếu được sử dụng; Doanh nghiệp quyết định lãi suất danh nghĩa cho từng đợt phát hành phù hợp với tình hình tài chính. Và khả năng thanh toán nợ. Lãi suất trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành ngoài việc tuân thủ quy định tại Nghị định này phải phù hợp với quy định về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trái phiếu có các loại hình nào?

Trái phiếu không chuyển đổi; là trái phiếu có bảo đảm hoặc trái phiếu không có bảo đảm. Trái phiếu kèm theo chứng quyền hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền. Trái phiếu chuyển đổi; là trái phiếu có bảo đảm hoặc trái phiếu không có bảo đảm. Trái phiếu kèm theo chứng quyền hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền.

Trái phiếu giao dịch như thế nào?

Trái phiếu doanh nghiệp phát hành tại thị trường trong nước bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư. Không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Sau thời gian nêu trên. Trái phiếu doanh nghiệp được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư; trừ trường hợp doanh nghiệp phát hành có quyết định khác. Trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra thị trường quốc tế thực hiện theo quy định về giao dịch tại thị trường phát hành.

Thanh toán trái phiếu bằng phương thức nào?

Thanh toán gốc; lãi trái phiếu do doanh nghiệp phát hành quyết định căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn và thông lệ thị trường phát hành. Được công bố cho nhà đầu tư trước khi phát hành trái phiếu. Ngoài các đặc điểm trên; Điều 9 Nghị định 163 còn quy định chủ sở hữu trái phiếu sẽ có các quyền lợi là: Được doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn.

Và bảo đảm việc thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo các điều kiện, điều khoản của trái phiếu khi phát hành. Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu. Và sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự. Và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.

Thanh toán trái phiếu bằng phương thức nào?

Phân biệt giữa trái phiếu và cổ phiếu

Khi một nhà đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp, có nghĩa là họ cho công ty đó vay tiền. Ngược lại, khi một nhà đầu tư mua cổ phiếu, nghĩa là họ mua một phần của công ty. Giá trị của các cổ phiếu tăng và giảm đi theo giá trị của công ty, cho phép các nhà đầu tư kiếm lợi nhuận hoặc thua lỗ. Với trái phiếu, nhà đầu tư sẽ chỉ được nhận lãi mà thôi. Nếu một công ty bị phá sản; công ty sẽ ưu tiền trả nợ cho chủ sở hữu trái phiếu của mình cùng các chủ nợ khác trước các cổ đông trong công ty. Do vậy, việc đầu tư vào trái phiếu được đánh giá là an toàn hơn cổ phiếu.

Trên đây là các quy định về: Trái phiếu doanh nghiệp là gì? Có đặc điểm thế nào? Nếu có thắc mắc liên quan đến vấn đề này. Độc giả vui lòng để lại tương tác dưới bài viết khi có những thắc mắc hoặc yêu cầu cần được giải đáp. Hi vọng qua bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích nhất; về trái phiếu cũng như trái phiếu doanh nghiệp. Hãy tiếp tục theo dõi nhưng chuyên mục của chúng tôi để có thêm những kiến thức về các loại trái phiếu.

Tags: , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *